Arne Haugen Sørensens univers levendegøres i en sansemættet fortælling i billeder, poesi og musik.

Fortællingen udfolder det andalusiske begreb ”El duende”, som kunstmaleren Arne Haugen Sørensen er meget optaget af. El duende kan beskrives som en kraftfuld og mørk, nærmest dæmonisk og underjordisk inspiration, der bemægtiger sig kunstneren. Et voldsomt kunstnerisk udtryk opstår, rodfæstet i fortiden – de døde kommer til orde, og taler gennem kunstneren.

Arne Haugen Sørensen har illustreret Frederico Garcia Lorca´s poesi og digte, som er båret af den samme fascination af ”El duende”. Sprogligt indfanger Lorca den mørke kærlighed og lidenskab i en hvirvlende vildskab, vekslende mellem drøm og virkelighed.

Musikken af Astor Piazzolla bevæger sig i det samme eksistentielle spændingsfelt og tilføjer fortællingen en sanselig dimension. Titler som ”El Tango del Diablo” ”Romance del Diablo” ”Vayamos al Diablo” og en række andre værker er en del af fortællingen.

TangoCatz Quartet: Anna Klett, Anne Vilain, Marie Wärme og Selma Hande Gade.
Foredragsholder og oplæser: Anders Carlsson